ARDSYSTÉM, s.r.o. - Informačné systémy, úradné tabule a vitríny | Mestský a obecný mobiliár

ARDSYSTÉM, s.r.o. - Informačné systémy, úradné tabule a vitríny | Mestský a obecný mobiliár
Mestský a obecný mobiliár, lavičky, vitríny, informačné tabule, fontány, koše, stojany na bicykle, autobusové zástavky, autoprístešky, bariéry, cyklostánky, fajčiarské prístrešky, fontánky, hodiny, informačné stojany, informačné vitríny, kontajnery na zeleň, meteo-inf.stĺpy, ochranné mreže, odpadkové koše, označníky zastávok, plagátovací stĺp, verejné wc, zábrany vjazdu, prístreškyTelefón: +421 41 700 25 01
Mestský a obecný mobiliár, lavičky, vitríny, informačné tabule, fontány, koše, stojany na bicykle, autobusové zástavky, autoprístešky, bariéry, cyklostánky, fajčiarské prístrešky, fontánky, hodiny, informačné stojany, informačné vitríny, kontajnery na zeleň, meteo-inf.stĺpy, ochranné mreže, odpadkové koše, označníky zastávok, plagátovací stĺp, verejné wc, zábrany vjazdu, prístreškyAdresa: Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

Mestský a obecný mobiliár, lavičky, vitríny, informačné tabule, fontány, koše, stojany na bicykle, autobusové zástavky, autoprístešky, bariéry, cyklostánky, fajčiarské prístrešky, fontánky, hodiny, informačné stojany, informačné vitríny, kontajnery na zeleň, meteo-inf.stĺpy, ochranné mreže, odpadkové koše, označníky zastávok, plagátovací stĺp, verejné wc, zábrany vjazdu, prístrešky

Profil firmy

O neveste aj o firme sa patrí vedieť aspoň zopár základných údajov. Voláme sa ARDSYSTÉM, s.r.o., na trhu ako eseročka fungujeme od roku 1997, ale informačnými systémami pre mestá a obce Slovenska a Česka, ako aj dodávkou tovarov a služieb pre komunálnu sféru sa zaoberáme od mája roku 1990, teda vyše dvadsať rokov.Na vlastnej koži si náš 25 členný kolektív vyskúšal vymoženosti vynálezu s názvom kapitalizmus, porovnal ho s vynálezom komunizmus a konštatuje, že vtedy i dnes to bolo, je a bude o ľuďoch a že ľudia sú jedinou hodnotou sveta, pre ktorú sa oplatí žiť a pracovať. Naším krédom je teda – "Ži a nechaj žiť, daj a dostaneš, pomôž a pomôžu ti". Naše výrobky a služby ponúkame úspešne mestám a obciam s láskou, veď aj my žijeme v mestách a obciach, teda zlepšujeme život nielen našim susedom, ale aj sebe. Snažíme sa robiť svoju robotu poctivo, na férovku. Držíme slovo, ctíme slušnosť a nesmierne si vážime ľudskosť, ktorej je v dnešnom svete, na škodu nás všetkých, ako šafránu.

Na Slovensku sme jednou z mála firiem, ak nie jedinou, ktorá vyrába, inštaluje, vyvíja, modernizuje a prenajíma komunálne produkty svetovej úrovne. Naše výrobky sú certifikované na normy EÚ a SR, sú kvalitné, nehrdzavejúce a čo je mimoriadne cenené, sú nezaujímavé pre zlodejov farebných kovov. Máme vlastnú dopravu, projekciu, výrobu, vývoj. A aj srdce a hlavu v poriadku.

Na tejto webstránke možno nenájdete všetko, ale určite nájdete mnoho z toho, čo by Vám pomohlo. Ak sme netrafili do Vášho gusta, nič to, možno stačí vytočiť niektorého z nás a dozviete sa všetko. Sme si vedomí, že:

 • možno nie sme najväčší,
 • možno nie sme najlepší,
 • možno nie sme najlacnejší, ale

svoju prácu robíme radi, so srdcom a so zreteľom na záujmy a potreby ľudí. Naším cieľom nie je vybrakovať Vám peňaženku, naším cieľom je naplniť Vám ju, prilákať Vám nových turistov, investorov, naším cieľom je prosperita Vášho mesta, či obce, pretože ak sa bude dariť Vám, určite porastieme aj my. Ak sa Vám dariť nebude, ťažko preťažko bude aj nám. Bojujme preto spolu. Bojujme za dôstojný a slušný život medzi slušnými ľuďmi. Doba nie je príliš optimistická. Chýbajú nielen peniaze, ale aj úcta jedného voči druhému, úcta k životu, k majetku, k človeku. Napriek tomu by nám naši potomkovia neodpustili, keby sme hodili flintu do žita a rezignovali pred problémami a zlom, ktoré sa na nás tlačia. Táto webstránka je pozvánkou do budúcnosti, robili sme ju s láskou a nádejame sa, že Vám pohladí dušu i srdiečko. Lebo peniaze sú síce v živote dôležité, ale nie sú všetko. Nekúpite za ne zdravie, pokoj v duši, lásku svojich ľudí, usporiadanú rodinu, vážnosť v spoločnosti a mnoho iných vecí.

Apropo peniaze. Na to, aby sa dostali naše výrobky a služby až k Vám, ich nemusíte mať plnú čapicu. Mnohé Vám vieme ponúknuť so zľavou, mnohé aj celkom zadarmo. Medzi dobrými partnermi sa to dá urobiť po východniarsky „i tak še dá, i tak še dá“. Len treba chcieť. A najmä hľadať riešenie. Takže skúsme to spolu, nech po nás ostane pekná robota. Vaši i naši ľudia si to určite zaslúžia.

MESTÁM A OBCIAM PONÚKAME:

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Komunálne informačné systémy slúžia ľuďom, ktorí v mestách a obciach žijú, ale najmä turistom, ktorí prinášajú peniaze a prácu – čoraz vzácnejší to artikel. Vo svete sú považované za prejav úcty vedenia miest a obcí nielen voči svojím obyvateľom, ale najmä návštevníkom, hosťom, ktorí sa v cudzom prostredí nevedia orientovať a sú vďační za každú pomoc, aj vo forme informácie. Nahnevaný hosť euro nepustí, spokojný človek minie aj tisíc eur. Takže nejde o vyhadzovanie peňazí, ale o investíciu, ktorá sa nepriamo mnohonásobne vráti. Za určitých okolností môže systém zachrániť aj život – to vtedy, keď napríklad v noci ide sanitka k pacientovi a netrafí k nemu, príde neskoro. Aj také prípady sa stali. Majme na pamäti, že ešte stále platí – kto nezaseje – ten nebude ani žať. Takže poďme spoločne siať, aby ste Vy mohli žať.

ARDSYSTEM s.r.o.

ÚRADNÉ TABULE A VITRÍNY 

Povinnosť mať úradnú tabuľu vyplýva zo zákona číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení, zákona číslo 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení i zo zákona číslo 71/1967 Zb. O správnom konaní v platnom znení, ako aj ďalších zákonov. Naše úradné tabule sú z eloxovaného hliníka, skla a pozinkovaného plechu, majú dlhú životnosť, vyžadujú minimálnu opateru (prakticky len čistenie), nehrdzavejú, netreba ich natierať drahými farbami, ľahko sa obsluhujú, zabezpečujeme na ne operatívny záručný i pozáručný servis, nakoľko sme výrobcovia týchto tabúľ vieme garantovať aj slušnú cenu a súčinnosť v prípade problémov. Neexistencia úradných tabúľ môže spôsobiť úradu miliónové škody a priniesť roky trvajúce súdne spory. Je lepšie ich mať, ako nemať a najlepšie je mať ich od nás.

K dnešnému dňu ich úspešne a k plnej spokojnosti využíva viac ako 400 miest a obcí Česka a Slovenska.

 ARDSYSTEM s.r.o.

HOVORIACE MAPY 

Vaše multijazyčné informačné centrum otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Spoľahlivo obslúži slovenských návštevníkov a hravo zvládne všetky svetové jazyky. Vaši návštevníci, či už domáci, alebo zahraniční, sa nemusia pýtať okoloidúcich a dúfať, že im niekto bude rozumieť a vedieť poradiť. Pri hovoriacej mape si nájdu všetky zaujímavé pamiatky a body, ktoré pre nich pripravíte a dozvedia sa všetko potrebné. Samozrejmosťou a súčasťou dodávky je aj spracovanie obsahu – spolu s Informačným centrom mesta, prípadne inou organizáciou spracujeme texty a grafiku, vytvoríme jazykové mutácie a zodpovedajúce hovorené slovo. Ku každej pamiatke vytvoríme QR kód, ktorý presmeruje záujemcov na internet, kde nájde podrobnejšie informácie spolu s navigáciou k danému objektu. Hovoriace mapy sú vyjadrením úcty a rešpektu voči návštevníkom, sú symbolom, že mestu na týchto ľuďoch záleží a že im záleží aj na tých, ktorí pracujú v turizme. Čím viac sa totiž návštevník mesta o ňom dozvie, tým viac času v ňom zmysluplne strávi a minie u Vás viac peňazí.

ARDSYSTEM s.r.o.

MOBILNÉ APLIKÁCIE / WEB STRÁNKY / QR KÓDY 

My sme sa rozhodli toto spojenie využiť pri propagácii informácií o mestách, konkrétne pamiatkach. Každej pamiatke vytvoríme vlastný kód, ktorý umiestnime na poster, prípadne iné miesto, kde si ho môžu ľudia zoscanovať. Následne sa dostanú na špeciálnu webovú stránku, ktorá je výhradne optimalizovaná pre mobilné telefóny a tu sa dozvedia všetko o pamiatke – videá, digitálny multijazyčný sprievodca, navigácia a mnoho ďalšieho. Možno práve teraz nemajú čas, ale ak si oscanujú kód, môžu sa neskôr, v kľude, pozrieť na všetky informácie, ktoré ich zaujímajú. Možnosti sú nekonečné a my sme len na začiatku. No už aj začiatok ponúka veľký úžitok pre Vás – mestá a obce.

DOTYKOVÝ INFOBOX 

DOTYKOVÁ ÚRADNÁ TABUĽA

 • PAMIATKY
 • KULTÚRA
 • SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
 • INTERNET
 • MOŽNOSŤ ZOBRAZIŤ ĽUBOVOĽNÝ ELEKTRONICKÝ OBSAH

INTERAKTÍVNY INFOBOX MESTA

Hlavnou funkciou je sprístupnenie informácií pomocou zabezpečenej internetovej aplikácie. Pamiatky mesta, interaktívna mapa mesta, aktuálna kultúra a akcie mesta, mestská knižnica, cestovný poriadok, MHD, internet a veľa ďalších aplikácií, ktoré si vie užívateľ zvoliť. Vďaka uvítacej obrazovke získa užívateľ ihneď prehľad o tom, aké informácie a funkcie infobox ponúka. V okamihu, kedy infobox nie je po nejakú dobu používaný, sa spustí prezentácia. Táto informácia zobrazuje ľubovoľný informačný či komerčný obsah formou textov, fotografií alebo videí, ktoré si definuje vlastník.

HLAVNÉ VÝHODY 

 • zabezpečený webový prehliadač
 • atraktívna vstupná obrazovka
 • filtrovanie povolených webových stránok (whitelist)
 • možnosť priblíženia zobrazovanej stránky pomocou lupy
 • online aktualizácia a vzdialený monitoring
 • funkcia pre úsporu energie a dátového toku
 • virtuálna klávesnica a podpora záložiek

PODPORA ZÁLOŽIEK 

Infobox podporuje zobrazovanie nových okien, tzv. záložiek. V jednom okamihu si môže užívateľ prezerať viacero webových stránok a plynule medzi nimi prechádzať práve tak, ako je zvyknutý z bežných internetových prehliadačov. Rozhranie je navyše prispôsobené na dotykové ovládanie.

VIRTUÁLNA KLÁVESNICA 

Aplikácia ponúka tiež možnosť využiť vlastnú virtuálnu klávesnicu. Užívateľ môže využívať výhody virtuálnej klávesnice na dotykových zobrazovacích plochách podobne ako na svojom mobilnom telefóne či tablete. Klávesnica podporuje viacero jazykových mutácií.

BEZPEČNOSŤ 

Interaktívna časť aplikácie infoboxu umožňuje v prípade potreby obmedziť prístup len na povolené internetové stránky. Nemožno sťahovať súbory z webových stránok a pri dlhšej neaktivite dôjde k automatickému presmerovaniu na domovskú stránku.

ARDSYSTEM s.r.o.

ĎALŠIE SLUŽBY 

Lavičky s informačnou skrinkou

Naše lavičky sú určené predovšetkým pre menšie mestá a obce. Sú jednoduché, účelné, ale najmä lacné a dostupné pre každého záujemcu.

Pečiatky

Ponúkame Vám najmodernejší spôsob výroby pečiatok Flash technológiou značky Modico. Výhodou tejto technológie je rýchla a jednoduchá výroba. Vďaka tejto technológii je možné tlačiť veľmi tenké linky, drobné písmo, reprodukovať fotografie a tieňovať.

Výhody pečiatok značky Modico:

 • Vyššia kvalita odtlačku
 • Až 20 000 odtlačkov
 • Odtlačok v odtieňoch sivej ( dokáže vytvoriť odtiene podľa farby atramentu )
 • Veľmi jemné linky

Odznaky

Ponúkame Vám širokú škálu odznakov rôznych veľkosti, farby a motívu.

Odznaky alebo inak Buttony pochádzajú z Ameriky, kde sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej kultúry a postupne sa dostávajú na výslnie aj v Európe. Ich výhodou je priaznivý vzťah v pomere cena/kvalita. Pri zachovaní priaznivej ceny si môžete vytvoriť vlastnú sériu, výhodou je možnosť personalizácie. Vzhľadom na svoju veľkosť sa hodia na imidžové propagačné predmety hudobných kapiel, firiem a pod. Väčšie veľkosti sa hodia na prezentáciu sloganov, posolstiev.

Veľkoplošná tlač a digitálna tlač

Disponujeme širokou škálou tlačiarenských strojov a pre Vašu potrebu radi vytlačíme ČOKOĽVEK. Vizitky, letáky, úradné listy, brožúry, katalógy, banery, fólie, plachty, reklamné predmety, plátna a mnoho ďalších. Potrebujete vytlačiť prezentačný materiál, katalóg – zabezpečíme pre Vás kompletný proces od grafiky, cez tlač až po zviazanie presne podľa Vašich predstáv. Vy povedzte, čo potrebujete, my Vám to vytlačíme.

Polepy, tapety, priestorové dekorácie

 • Polepíme kvalitne, odborne, rýchlo,
 • Polepíme najmodernejšími druhmi fólií (reflexné, dierkované – na okná a výklady, s UV ochranou, laminom)
 • Spracujeme grafiku, vyrežeme, upravíme, opravíme podľa Vášho želania.
 • Polepíme autá, výklady, steny vnútorné i vonkajšie…
 • Reprodukcie fotografie

Darčekové predmety

Pripravili sme pre Vás pestrú ponuku darčekových predmetov a neustále pracujeme na jej rozšírení podľa Vašich požiadaviek. Keďže je naša ponuka široká, zaradili sme ju na samostatnú stránku, aby ste mohli pohodlne a nerušene prejsť všetko, čo Vás bude zaujímať. Zabezpečíme ich potlač a dodávku kdekoľvek na Slovensku, aj v tej najmenšej obci, či firme. Rovnako aj gravírovanie a vypaľovanie laserom na vhodný materiál. Taktiež Vám ponúkame vysokokvalitnú značku reklamného textilu Adler, ktorej široký sortiment si môžete pozrieť a vybrať.

Celý proces pre Vás zabezpečíme my, stačí aby ste si vybrali, my Vám tovar objednáme, potlačíme podľa Vašich predstáv a dodáme na požadovanú adresu.

ARDSYSTEM s.r.o.

REFERENCIE FIRMY ARDSYSTÉM s.r.o.

Ak si chcete pozrieť niektoré z našich refencií, prosím kliknite sem ...

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - ARDSYSTÉM, s.r.o. - Informačné systémy, úradné tabule a vitríny

Dopytový formulár
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovDetské a viacúčelové ihriská, športoviská, záhradná architektúraDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáFRANTIŠEK SMITKA - DETSKÉ IHRISKÁ, WORKOUT, FITNESSPredaj, servis poľnohospodárskej a komunálnej technikyKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Všetko pre bezpečné cestywww.mojeihrisko.skOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyZáhradná, lesná a komunálna technikaKomplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyŠpecialisti na svetelné dekorácieStroje pre údržbu a opravu komunikáciíVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáruVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYKAPA AUDIO - Professional SoundCSAKOM, spol. s r.o.Elephant smile,s.r.o.Dextrade Žilina, s.r.o.Vývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovVýstavba športových areálov3D PROGRAM – unikátne 3D herné prvkyMarko MT, s.r.o.Renovácia parkietVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Komplexné riešenie pre obce a mestáUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaSPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.SPORT SERVICE, s.r.o. - multifunkčné a detské ihriská, workoutové a fintess ihriskáFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.URBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískSTAVREMBezpečnosť cestnej premávkyŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o....riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOPara Invest s.r.o.Profesionálne LED vianočné osvetlenieKompletné vybavenie škôlDekorum s.r.o.Všetko pre školuOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíA J Produkty a.s.
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískPredaj a servis zariadení z oblasti práce v lese a pri údržbe krajinyZáhradná, lesná technika a komunálna technikaProfesionálna technika, závlahyVonkajšia upratovacia technikaPREDAJ PROFESIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ, KOMUNÁLNEJ, LESNÍCKEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKYProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíVýroba kontajnerov na zber komunálneho odpaduLeader v predaji komunálnej technikyŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáVáš špecialista na kovový nábytokRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíHIT HOFMAN, s.r.o.Predaj a prenájom dopravného značeniaŠtudio-21 plus, s.r.o.Najväčší výrobca športovísk na SlovenskuDodanie a montáž detských preliezačiek, ihrísk a Outdoor fitnessFrantišek Křivák - TEROSATDrevené detské ihriská z agátového drevaKomplexné vybavenie športovískŠatňové skrinky s grafickým motívomInštalácaí káblových rozvodovŠkolex s.r.o.Najväčší výber certifikovaného nábytku, hračiek a pomôcok pre školy, škôlky a jasle.Mobiliár pre mestá a obceMY DVA Slovakia, s.r.o.DOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAMK hlas, s.r.o.Športové povrchy a detské ihriskáP & L Slovakia, spol s r.o.Kontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoSlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíSIGNATECH spol. s r. o.Realizácia športových staviebAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Nádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyPopredný európsky výrobca LED modulovLinea SK, s.r.o.SPORT REAL s.r.o.Systémy pre dopravu a bezpečnosťŠkolský nábytok Daffer s.r.o.MULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaRVL13 - workoutové ihriskáDetské ihriská, street workout, fitness prvky