Inlight Invest  s.r.o. - osvetlenie škôl | Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie

Inlight Invest  s.r.o. - osvetlenie škôl | Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovTelefón: +421 918 654 423 , +421 2 44880814
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovAdresa: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovFax: +421 2 44880814

Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcov

Profil firmy

Inlight Invest s.r.o. sa zaoberá modernizáciou osvetlenia škôl a materských škôl.

Osvetlenie takmer každej školy je v súčasnosti nevyhovujúce. Sústavy osvetlenia nevyhovujú z hľadiska hygieny a ich prevádzkovanie je porovnane s moderným osvetlením nehospodárne.

Vhodná modernizácia osvetlenia škôl a materských škôl má okrem zdravotného aspektu priamy dopad aj na životné prostredie. Pri použití svietidiel s výkonnejšou optikou a úsporných zdrojov svetla vzniká úspora elektrickej energie.

Preto vypracovala naša spoločnosť metodiku postupu pri modernizácii osvetlenia škôl, ktorú nazývame projekt Nové svetlo.

V oblasti osvetlenia škôl a materských škôl Inlight Invest s.r.o. bohaté skúsenosti a dobré referencie na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom spoločnosti Inlight Invest s.r.o. pri realizácii projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.

Financovanie nového osvetlenia škôl a materských škôl

Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Je to riešenie, ktoré umožní realizovať Vaše predstavy v oblasti modernizácie osvetlenia školy, alebo materskej školy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie.

V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.

Projekt NOVÉ SVETLO do škôl

Inlight Invest  s.r.o.

Svetlo a zdravie

Pri osvetľovaní škôl si je potrebné uvedomiť, že ide o zariadenia, v ktorých prebieha zraková činnosť zväčša mladých ľudí, ktorých organizmus sa stále rozvíja a ktorý je mimoriadne citlivý na nesprávne parametre osvetlenia. Poškodenie zraku dôsledkom nedostatočného osvetlenia je v tomto období mimoriadne aktuálne.

Zrak veľmi úzko súvisí s centrálnou nervovou sústavou a preto zrakové vnímanie má vplyv na celkovú kondíciu, psychický komfort človeka a jeho výkonnosť. Svetelná mikroklíma je vytváraná typom svetelných zdrojov, druhom a rozmiestnením svietidiel, hladinami osvetlenosti a ich rovnomernosťami v rôznych rovinách, rozložením jasu v priestore a farbou svetla. V školách, kde prebieha vyučovací proces - čo je náročná, viac hodín trvajúca intelektuálna činnosť pre deti ako aj pre pedagóga - je preto nevyhnutné vytvoriť celkovú zrakovú pohodu.

Vykonať modernizáciu osvetlenia škôl a materských škôl je neodkladné, nakoľko sa jedná o verejný záujem.

Inlight Invest  s.r.o.

Realizácia projektu NOVÉ SVETLO

Pri realizácii projektu Nové svetlo Inlight Invest s.r.o. postupuje podľa zásad najmodernejších metód a použitím inovačných technológií v oblasti svetelnej techniky s cieľom skvalitniť priestory v ktorých trávia žiaci často najväčšiu časť času, ktorý je určený na tvorivú činnosť.

Realizácia v sebe zahŕňa rekonštrukciu osvetľovacích sústav interiérov. Spočíva v dôkladnom „zmapovaní“ skutkového stavu, návrhu nového riešenia, vykonaní projektových prác a montáže moderných osvetľovacích telies a v prípade potreby v zavedení systémov riadenia umelého osvetlenia.

Audit a pasport osvetlenia

Audit a pasport osvetlenia je dokument, ktorý slúži ako podklad k vytvoreniu stratégie mesta a obce v oblasti riešenia modernizácie osvetlenia základnej školy alebo materskej školy. Vykonaním auditu a pasportizácie osvetlenia je možné objektivizovať hodnoty parametrov osvetlenia pracovných priestorov, posúdiť technický stav, porovnať súčasnú sústavu osvetlenia so sústavou po modernizácii z hľadiska ekonomiky prevádzky. Ponúkame samosprávam túto službu aj preto, aby bolo možné zistiť možnú mieru úspory elektrickej energie v oblasti osvetlenia školských zariadení.

Sveteľnotechnický projekt

Samotná realizácia bez svetelnotechnického projektu ne má zmysel. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba optimalizáciou t.j. návrhom, ktorý zohľadňuje špecifiká každej miestnosti zvlášť. K tomu je potrebná nie len znalosť softwaru svetelnotechnického výpočtu, ale aj znalosť predmetnej legislatívy a skúsenosť.

Pri realizácii projektu vykonávajú montážne práce pracovníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Ťažiskom ich práce je dodržanie technického návrhu a bezpečná montáž zariadení.

Záver realizácie projektu Nové svetlo môže byť objektivizácia dosiahnutých výsledkov svetelno-technickými meraniami a certifikáciou.

 

Inlight Invest  s.r.o.

Dôsledky a výhody realizácie rekonštrukcie osvetlenia základných a materských škôl

Splnia sa hygienické požiadavky a normy osvetlenia v školách, ktoré sa budovali v prevažnej väčšine v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch, teda ich osvetľovacia sústava má 30 až 50 rokov, čo je pomerne dlhý časový úsek s ohľadom na rýchly vývoj svetelnej techniky.

    Inlight Invest  s.r.o.        Inlight Invest  s.r.o.

                    MŠ pred modernizáciou                                      MŠ po modernizácii                                                                                                                                                           

                Inlight Invest  s.r.o.                                    Inlight Invest  s.r.o. 

                   Staré osvetlenie tabúl                                Osvetlenie tabúl po modernizíc

      Inlight Invest s.r.o.        Inlight Invest s.r.o.

               Telocvičňa pred modernizáciou                        Telocvičňa po modernizácii                                                                                     

Úspora elektrickej energie a prevádzkových nákladov

Rekonštrukcia osvetlenia škôl a materských škôl má nezanedbateľný sprievodný ekologický efekt.

Úspora elektrickej energie je možná iba:

• dôslednou aplikáciou moderných zdrojov svetla,

• náhradou tzv. klasických predradníkov elektronickými,

• použitím svietidiel s výkonnejšou optikou,

• využitím takých osvetľovacích sústav, ktoré svetlo účinne usmernia hlavne na plochy, ktoré majú byť osvetlené.

Zmenou osvetľovacej sústavy je často možné dosiahnuť 20 až 40 % úsporu spotreby elektrickej energie na osvetlenie interiérov škôl. Zároveň klesne celkový inštalovaný príkon školy, čím sa vytvára možnosť inštalácie ďalších spotrebičov (napr. PC ) pri nezmenenej spotrebe el. energie. Pri tom sa náklady na údržbu sústavy zminimalizujú.

Inlight Invest  s.r.o.

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - Inlight Invest s.r.o. - osvetlenie škôl

Dopytový formulár
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovDetské a viacúčelové ihriská, športoviská, záhradná architektúraDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáSAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáPredaj, servis poľnohospodárskej a komunálnej technikyKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.STAVREMZáhradná, lesná a komunálna technikaCSAKOM, spol. s r.o.Osvetlenie - ozvučenie miest a obcíVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieDextrade Žilina, s.r.o.Dekorum s.r.o.Komplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyA J Produkty a.s.Výstavba športových areálovUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Bezpečnosť cestnej premávkyŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOK...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOElephant smile,s.r.o.Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRYKAPA AUDIO - Professional SoundKompletné vybavenie škôlFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Zhotovujeme detské ihriská rôznych variácií3D PROGRAM – unikátne 3D herné prvkySPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaVšetko pre bezpečné cestyPara Invest s.r.o.Všetko pre školuVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáruRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Renovácia parkietŠpecialisti na svetelné dekorácieURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískProfesionálne LED vianočné osvetleniewww.mojeihrisko.skŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Stroje pre údržbu a opravu komunikáciíKomplexné riešenie pre obce a mestáOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovMarko MT, s.r.o.
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískVonkajšia upratovacia technikaPREDAJ PROFESIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ, KOMUNÁLNEJ, LESNÍCKEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKYProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíDetské ihriská Play&Fun pre radosť detíŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokZáhradná, lesná technika a komunálna technikaSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaDetské ihriská, street workout, fitness prvkyNádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmySystémy pre dopravu a bezpečnosťŠatňové skrinky s grafickým motívomRVL13 - workoutové ihriskáMY DVA Slovakia, s.r.o.Komplexné vybavenie športovískŠtudio-21 plus, s.r.o.Služby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoPopredný európsky výrobca LED modulovLinea SK, s.r.o.Alex kovový a školský nábytok s.r.o.Pekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíInštalácaí káblových rozvodovŠkolex s.r.o.Školský nábytok Daffer s.r.o.Dodanie a montáž detských preliezačiek, ihrísk a Outdoor fitnessLeader v predaji komunálnej technikyFrantišek Křivák - TEROSATRealizácia športových staviebMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoŠportové povrchy a detské ihriskáNajväčší výber certifikovaného nábytku, hračiek a pomôcok pre školy, škôlky a jasle.P & L Slovakia, spol s r.o.Český výrobca vianočných a svetelných dekoráciíVáš špecialista na kovový nábytokNávrh a realizácia detských ihrískDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuMobiliár pre mestá a obceHIT HOFMAN, s.r.o.Predaj a prenájom dopravného značeniaSIGNATECH spol. s r. o.Drevené detské ihriská z agátového dreva