SPODSTAV, spol. s r.o. - detské ihriská | Detské ihriská, Prvky detských ihrísk

SPODSTAV, spol. s r.o. - detské ihriská | Detské ihriská, Prvky detských ihrísk
Detské ihriská, prvky detských ihrísk, hojdačky, pieskoviská, kolotoče, kolísadlá, preliezačky, šmýkačky, domčeky, lode, vláčiky, tobogany, pružinové hojdačky, pyramídy z lana, lanové ihriská, lanovky, zemné trampolíny, antivadal prvky, plastové detské ihriská, kovové detské ihriská, hracie prvky, hracie zostavyTelefón: +421 907 085 250, +421 905 625 652
Detské ihriská, prvky detských ihrísk, hojdačky, pieskoviská, kolotoče, kolísadlá, preliezačky, šmýkačky, domčeky, lode, vláčiky, tobogany, pružinové hojdačky, pyramídy z lana, lanové ihriská, lanovky, zemné trampolíny, antivadal prvky, plastové detské ihriská, kovové detské ihriská, hracie prvky, hracie zostavyAdresa: Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec

Detské ihriská, prvky detských ihrísk, hojdačky, pieskoviská, kolotoče, kolísadlá, preliezačky, šmýkačky, domčeky, lode, vláčiky, tobogany, pružinové hojdačky, pyramídy z lana, lanové ihriská, lanovky, zemné trampolíny, antivadal prvky, plastové detské ihriská, kovové detské ihriská, hracie prvky, hracie zostavy

Profil firmy

Pohyb, miesto pre rozlet fantázie a hry je to, čo chceme našim ratolestiam dopriať. 

Rozvíjanie sociálnych zručností, stretávanie sa s ich rovesníkmi a dostatok pohybu sú pre nich dôležité, nielen z hľadiska zábavy, ale aj zdravia. Najobľúbenejšie centrá zábavy a pohybu sú pre deti ihriská s rôznymi preliezkami, hojdačkami a preliezkovými zostavami. Deti majú stále chuť zdolávať prekážky, ktoré im projektanti vložia do ihriskových zostáv. Veže, tunely, plošiny, šmýkačky, plávajúce mosty, schody, či hojdačky skúšajú zdolať až kým sa im to nepodarí. 

Spoločnosť Spodstav, s.r.o. bola založená v roku 2008 a od svojho začiatku sa venuje výrobe kvalitných výrobkov z dreva. Hlavným predmetom výroby sú kuchynské linky, nábytok na mieru, euro okná a dvere. V súčasnosti rozširujeme našu výrobu aj o produkty zostáv pre detské ihriská. Tieto zostavy vyrábame zo smrekového dreva, ktoré je pred vstupom do výroby podrobené testu kvality, s ohľadom na bezpečnosť detí, príťažlivý dizajn a farebnosť. Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti dodržiavame platné bezpečnostné normy a požiadavky podľa európskych noriem STN EN 1176-1:2009; STN EN 1176-2:2009; STN EN 1176-3:2009; STN EN 1176-7:2009.  

Vežové zostavy poskytujú deťom mnoho možností pre najrôznejšie typy hier. 

Vďaka kombinovaným zostavám majú deti zaručený zdravý pohyb na čerstvom vzduchu a mnoho hodín vzrušenia a zábavy. 

Môžu skúšať svoju obratnosť pri lezení po šikmej plošine, pohyblivom mostíku alebo prechod tunelom. Prázdne iste nezostanú ani hojdačky, ktoré sú tiež súčasťou zostáv. Jeden letmý pohľad z výšky na celé detské ihrisko a potom zrýchlený návrat na zem po obľúbenej šmýkačke. Po náročných aktivitách dobre padne oddych pod strieškou. Priestranné schodisko umožní jednoduchý prístup na zostavu pre tých najmenších. Naopak, pre náročnejšie deti je určená šikmá plošina. 

Zostavy sú vhodné pre verejné priestranstvá ako sú parky, základné či materské školy, ale i do záhrad alebo okolia reštaurácií. 

Zaujímavým dizajnom i farebným prevedením pritiahnu pozornosť malých aj väčších detí. V súčasnosti vyrábame zostavu Dominika a jej 9 variácií, ktoré sú nazvané Nika. Zostava je určená pre deti od 3 do 12 rokov.

SPODSTAV s.r.o.

Projektovanie detských ihrísk

Pri projektovaní detských ihrísk a zostáv je najvyšší dôraz kladený na kvalitu, bezpečnosť a dôkladnosť spracovania, aby sa na preliezke nenachádzali žiadne ostré hrany a ostré predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť šantiacich detí. Ďalší dôležitý faktor pri navrhovaní detských ihrísk a preliezkových zostáv na ihriská je priestor, ktorý je k dispozícii na ihrisko, resp. preliezkovú zostavu. 

vykresova-dokumentacia.pdf [ 1.61 MB ] 

Materiál a spracovanie

Preliezky sú vyrábané zo smrekových hranolov, drevo smreka je pevné a zároveň pružné. Použité drevo je pred spracovaním podrobené dôkladnej kontrole kvality. Veľký dôraz je kladený na konečné obrúsenie hrán. Pri výrobe preliezok a hojdačiek sa spracováva aj preglejka, ktorá je protišmyková a vodovzdorná. Dlhá životnosť a robustnosť tohto materiálu je využívaná pri výrobe podesty pre svoju pevnosť a tiež pri výrobe striešky a hojdačiek. Veľká pozornosť sa venuje opracovaniu všetkých hrán z tohto materiálu do oblúkového profilu. 

Všetky kovové detaily, ktoré slúžia na prepojenie a spevnenie drevených častí preliezok, sú bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a kvalitnými, dôkladne opracovanými zvarmi. Jednotlivé kovové prvky sú povrchovo upravované pozinkovaním. Skrutky s pologuľatou hranou spolu s maticami, podložkami a prvkami pre pripojenie, sú zaistené ochrannými čiapkami. 

Všetky drevené prvky sú natreté pestrofarebným lakom Balakryl (farebnosť preliezok sa vie pripraviť podľa želania zákazníka), jedná sa o vodou riediteľný lak s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom s preventívnou ochranou proti plesniam a riasam. Náter je vysoko odolnývoči poveternostným podmienkam, odpudzuje vodu, je svetlostály, má výbornú priľnavosť k podkladu, vysokú kryciu schopnosť, veľmi dobrý rozliv, ľahko sa nanáša. Je to ekologický šetrný výrobok. 

Dopadová zóna

Pre bezpečnosť je dôležitá dopadová zóna, ktorú je potrebné brať do úvahy pri navrhovaní ihriskových zostáv. Plocha dopadovej zóny v okolí hracích prvkov musí byť vybavená bezpečnostným materiálom tlmiacim náraz pri páde. Hrúbka tlmiacej vrstvy dopadovej zóny sa stanovuje na základe maximálnej výšky voľného pádu. Bezpečnostná zóna je vyznačená na výkresoch v.č. 012 až v.č.020. Vybiehacia časť šmýkačky podľa sklonu: do 5°je to 1m okolo vybiehacej časti, do 10°sú to 2m okolo vybiehacej časti (pre vybiehaciu časť ako dopadová plocha postačuje trávnik). 

Dopadová plocha

trávnatá plocha, dopadová výška do 1m

kôra, veľkosť častíc od 20 do 80mm, dopadová výška od 1m

štiepky, veľkosť častíc od 5 do 20mm, dopadová výška od 1m

piesok, veľkosť častíc od 0,2 do 2mm, dopadová výška od 1m

štrk, veľkosť častíc od 2 do 8mm, dopadová výška od 1m

umelé tlmiace plochy

Montáž detských ihrísk

Montáž detských preliezok vykonáva výlučne výrobca. Zostavy sa montujú s použitím pozinkovaných konzolí, zaliatych do betónu. Montáž našimi pracovníkmi zabezpečí správnu funkčnosť, dodržanie bezpečnostných požiadaviek a dlhú životnosť zariadenia. Po namontovaní jednotlivých prvkov ja zakázaná akákoľvek manipulácia a ich používanie do 48 hodín. Súčasťou montáže je osadenie informačných a bezpečnostných upozornení (výrobný štítok, oznámenie o prípadných obmedzeniach). Náhradné diely sú dostupné priamo u výrobcu preliezky (Spodstav spol.s r.o., Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec). 

Výkresová dokumentácia jednotlivých ihrísk:

vykresova-dokumentacia.pdf [ 1.61 MB ]

Údržba detských ihrísk

Plán kontrol a údržby zostáv:

Prvá kontrola po ukončení montáže bude vykonaná po ukončení prác. Kontrola je zameraná na kontrolu odstránenia všetkých nástrojov a pomocnéhozariadenia potrebného na montáž. Taktiež sa kontroluje: základy a povrchy zariadenia a kompletnosť zariadenia.

Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná denne. Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi. Kontroluje sa: úroveň a čistota povrchu, vandalizmus, kompletnosť a opotrebenie zariadenia, kontrola základov, konštrukčnej pevnosti zariadenia a celkový stav bezpečnosti zariadenia.

Prevádzková kontrola bude vykonávaná 4 krát v roku ( nie zriedkavejšieako každé 3mesiace) a raz za rok pri príležitosti ročnej hlavnej kontroly. Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadeniaa to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Kontroluje sa: poriadok okolia zariadenia, povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizáciu dodatočného vybavenia, stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov.

Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná 1 krát ročne. V skupine, ktorá bude vykonávať inšpekciu by mal byť prítomný špecialista z oblasti bezpečnosti detských ihrísk. Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených častí (o vykonaní kontroly sa vypracuje správa, o vykonaní potrebných opráv vyhotoví záznam v Prevádzkovom denníku). Ide nielen o kontrolu úplnosti, ale aj pevnosti, neporušenosti a spoľahlivosti všetkých spojov. Pri skrutkovaných spojoch je nutné všetky spoje dotiahnuť, pri ohybných častiach premazať, nátery obnoviť a pod. Akúkoľvek poškodenú časť je nutné okamžite opraviť alebo vymeniť! 

Doporučuje sa vykonávať pravidelné čistenie zariadení a prvkov detských ihrísk. Problematické je venčenie domácich zvierat. Doporučujeme v „Prevádzkovom poriadku“, ktorý bude umiestnený pred vstupom na ihrisko, uviesť aj zákaz vstupu domácich zvierat pod hrozbou pokuty a uviesť výšku pokuty. V prípade nedodržiavania zásad prevádzky a údržby zariadení a prvkov detských ihrísk stráca zákazník možnosť reklamácie!

Výrobky sa v prípade ich demontáže skladujú:

  • v suchých, vykurovaných, vetraných a nevlhnúcich priestoroch
  • skladuje sa vo výrobnom balení
  • výrobca zabezpečí, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením, aby výrobky boli chránené pred ďalšími poveternostnýmivplyvmi (dážď, hmla, para, sneh..)
  • výrobca zabezpečí, aby výrobky neboli vystavené vplyvu organických rozpúšťadiel, leptavých chemických látok
  • chráňte povrch pre mechanickým poškodením

Certifikáty

Vežové zostavy poskytujú deťom mnoho možností pre najrôznejšie typy hier.

Vďaka kombinovaným zostavám majú deti zaručený zdravý pohyb na

čerstvom vzduchu a mnoho hodín vzrušenia a zábavy.

 

Spodstav ihriska


Môžu skúšať svoju obratnosť pri

lezení po šikmej plošine,

pohyblivom mostíku alebo

prechod tunelom.

Prázdne iste nezostanú ani

hojdačky, ktoré sú tiež súčasťou

zostáv.

Jeden letmý pohľad z výšky na

celé detské ihrisko a potom

zrýchlený návrat na zem po

obľúbenej šmýkačke.

Po náročných aktivitách dobre

padne oddych pod strieškou.

Priestranné schodisko umožní

jednoduchý prístup na zostavu

pre tých najmenších.

Naopak, pre náročnejšie deti je

určená šikmá plošina.

Zostavy sú vhodné pre verejné
priestranstvá ako sú parky,

základné či materské školy,

ale i do záhrad alebo okolia reštaurácií.

Zaujímavým dizajnom i farebným prevedením pritiahnu pozornosť malých aj väčších detí.

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - SPODSTAV, spol. s r.o. - detské ihriská

Dopytový formulár
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovDetské a viacúčelové ihriská, športoviská, záhradná architektúraDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáFRANTIŠEK SMITKA - DETSKÉ IHRISKÁ, WORKOUT, FITNESSVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Predaj, servis poľnohospodárskej a komunálnej technikyKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyZáhradná, lesná a komunálna technikaStroje pre údržbu a opravu komunikáciíVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieŠpecialisti na svetelné dekorácieOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíwww.mojeihrisko.skSPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaDekorum s.r.o.CSAKOM, spol. s r.o.Kompletné vybavenie škôlProfesionálne LED vianočné osvetlenieURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískSPORT SERVICE, s.r.o. - multifunkčné a detské ihriská, workoutové a fintess ihriskáKomplexné riešenie pre obce a mestáDextrade Žilina, s.r.o.Para Invest s.r.o.STAVREMVýstavba športových areálovBezpečnosť cestnej premávkyRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienA J Produkty a.s.Usporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaVšetko pre bezpečné cestyVšetko pre školuVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Marko MT, s.r.o.3D PROGRAM – unikátne 3D herné prvkyElephant smile,s.r.o.Vývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovRenovácia parkietŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Výrobca vonkajších vitrín a mobiliáruŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKKomplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyKAPA AUDIO - Professional SoundRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o....riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískProfesionálna technika, závlahyVonkajšia upratovacia technikaPREDAJ PROFESIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ, KOMUNÁLNEJ, LESNÍCKEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKYProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíP & L Slovakia, spol s r.o.Komplexné vybavenie športovískNádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyVáš špecialista na kovový nábytokMY DVA Slovakia, s.r.o.Dodanie a montáž detských preliezačiek, ihrísk a Outdoor fitnessNajväčší výber certifikovaného nábytku, hračiek a pomôcok pre školy, škôlky a jasle.Linea SK, s.r.o.RVL13 - workoutové ihriskáNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuSPORT REAL s.r.o.MULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁMobiliár pre mestá a obceŠatňové skrinky s grafickým motívomŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokRealizácia športových staviebSlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoZáhradná, lesná technika a komunálna technikaPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíPopredný európsky výrobca LED modulovDrevené detské ihriská z agátového drevaSIGNATECH spol. s r. o.Inštalácaí káblových rozvodovŠkolex s.r.o.Český výrobca vianočných a svetelných dekoráciíŠportové povrchy a detské ihriskáPredaj a prenájom dopravného značeniaLeader v predaji komunálnej technikyFrantišek Křivák - TEROSATInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyŠkolský nábytok Daffer s.r.o.DOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Študio-21 plus, s.r.o.Systémy pre dopravu a bezpečnosťSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaDetské ihriská, street workout, fitness prvkyHIT HOFMAN, s.r.o.