Inlight Invest  s.r.o. - osvetlenie škôl | Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie

Inlight Invest  s.r.o. - osvetlenie škôl | Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovTelefón: +421 918 654 423 , +421 2 44880814
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovAdresa: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcovFax: +421 2 44880814

Verejné osvetlenie, Pouličné LED osvetlenie, Parkové osvetlenie, Pouličné osvetlenie, Doplnky verejného osvetlenia, Záhradné osvetlenie, Hliníkové stožiare, Stožiare s plastovým povrchom, Výložníky na parkové stožiare, Výložníky na stenu, Parkové svietidlá LED, Parkové svietidlá výbojkové, Svetelné stĺpy, Hliníkové pouličné stožiare, Hliníkové výložníky, Pouličné svietidlá LED, Pouličné svietidlá výbojkové, Stožiarové svorkovnice, Stožiarové základy, rošty, Vlajkové, semafórové stožiare, Dekoračné prvky, Osvetlenie ihrísk, športovísk, Osvetlenie priechodov pre chodcov

Profil firmy

Inlight Invest s.r.o. sa zaoberá modernizáciou osvetlenia škôl a materských škôl.

Osvetlenie takmer každej školy je v súčasnosti nevyhovujúce. Sústavy osvetlenia nevyhovujú z hľadiska hygieny a ich prevádzkovanie je porovnane s moderným osvetlením nehospodárne.

Vhodná modernizácia osvetlenia škôl a materských škôl má okrem zdravotného aspektu priamy dopad aj na životné prostredie. Pri použití svietidiel s výkonnejšou optikou a úsporných zdrojov svetla vzniká úspora elektrickej energie.

Preto vypracovala naša spoločnosť metodiku postupu pri modernizácii osvetlenia škôl, ktorú nazývame projekt Nové svetlo.

V oblasti osvetlenia škôl a materských škôl Inlight Invest s.r.o. bohaté skúsenosti a dobré referencie na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom spoločnosti Inlight Invest s.r.o. pri realizácii projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.

Financovanie nového osvetlenia škôl a materských škôl

Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Je to riešenie, ktoré umožní realizovať Vaše predstavy v oblasti modernizácie osvetlenia školy, alebo materskej školy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie.

V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.

Projekt NOVÉ SVETLO do škôl

Inlight Invest  s.r.o.

Svetlo a zdravie

Pri osvetľovaní škôl si je potrebné uvedomiť, že ide o zariadenia, v ktorých prebieha zraková činnosť zväčša mladých ľudí, ktorých organizmus sa stále rozvíja a ktorý je mimoriadne citlivý na nesprávne parametre osvetlenia. Poškodenie zraku dôsledkom nedostatočného osvetlenia je v tomto období mimoriadne aktuálne.

Zrak veľmi úzko súvisí s centrálnou nervovou sústavou a preto zrakové vnímanie má vplyv na celkovú kondíciu, psychický komfort človeka a jeho výkonnosť. Svetelná mikroklíma je vytváraná typom svetelných zdrojov, druhom a rozmiestnením svietidiel, hladinami osvetlenosti a ich rovnomernosťami v rôznych rovinách, rozložením jasu v priestore a farbou svetla. V školách, kde prebieha vyučovací proces - čo je náročná, viac hodín trvajúca intelektuálna činnosť pre deti ako aj pre pedagóga - je preto nevyhnutné vytvoriť celkovú zrakovú pohodu.

Vykonať modernizáciu osvetlenia škôl a materských škôl je neodkladné, nakoľko sa jedná o verejný záujem.

Inlight Invest  s.r.o.

Realizácia projektu NOVÉ SVETLO

Pri realizácii projektu Nové svetlo Inlight Invest s.r.o. postupuje podľa zásad najmodernejších metód a použitím inovačných technológií v oblasti svetelnej techniky s cieľom skvalitniť priestory v ktorých trávia žiaci často najväčšiu časť času, ktorý je určený na tvorivú činnosť.

Realizácia v sebe zahŕňa rekonštrukciu osvetľovacích sústav interiérov. Spočíva v dôkladnom „zmapovaní“ skutkového stavu, návrhu nového riešenia, vykonaní projektových prác a montáže moderných osvetľovacích telies a v prípade potreby v zavedení systémov riadenia umelého osvetlenia.

Audit a pasport osvetlenia

Audit a pasport osvetlenia je dokument, ktorý slúži ako podklad k vytvoreniu stratégie mesta a obce v oblasti riešenia modernizácie osvetlenia základnej školy alebo materskej školy. Vykonaním auditu a pasportizácie osvetlenia je možné objektivizovať hodnoty parametrov osvetlenia pracovných priestorov, posúdiť technický stav, porovnať súčasnú sústavu osvetlenia so sústavou po modernizácii z hľadiska ekonomiky prevádzky. Ponúkame samosprávam túto službu aj preto, aby bolo možné zistiť možnú mieru úspory elektrickej energie v oblasti osvetlenia školských zariadení.

Sveteľnotechnický projekt

Samotná realizácia bez svetelnotechnického projektu ne má zmysel. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba optimalizáciou t.j. návrhom, ktorý zohľadňuje špecifiká každej miestnosti zvlášť. K tomu je potrebná nie len znalosť softwaru svetelnotechnického výpočtu, ale aj znalosť predmetnej legislatívy a skúsenosť.

Pri realizácii projektu vykonávajú montážne práce pracovníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Ťažiskom ich práce je dodržanie technického návrhu a bezpečná montáž zariadení.

Záver realizácie projektu Nové svetlo môže byť objektivizácia dosiahnutých výsledkov svetelno-technickými meraniami a certifikáciou.

 

Inlight Invest  s.r.o.

Dôsledky a výhody realizácie rekonštrukcie osvetlenia základných a materských škôl

Splnia sa hygienické požiadavky a normy osvetlenia v školách, ktoré sa budovali v prevažnej väčšine v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch, teda ich osvetľovacia sústava má 30 až 50 rokov, čo je pomerne dlhý časový úsek s ohľadom na rýchly vývoj svetelnej techniky.

    Inlight Invest  s.r.o.        Inlight Invest  s.r.o.

                    MŠ pred modernizáciou                                      MŠ po modernizácii                                                                                                                                                           

                Inlight Invest  s.r.o.                                    Inlight Invest  s.r.o. 

                   Staré osvetlenie tabúl                                Osvetlenie tabúl po modernizíc

      Inlight Invest s.r.o.        Inlight Invest s.r.o.

               Telocvičňa pred modernizáciou                        Telocvičňa po modernizácii                                                                                     

Úspora elektrickej energie a prevádzkových nákladov

Rekonštrukcia osvetlenia škôl a materských škôl má nezanedbateľný sprievodný ekologický efekt.

Úspora elektrickej energie je možná iba:

• dôslednou aplikáciou moderných zdrojov svetla,

• náhradou tzv. klasických predradníkov elektronickými,

• použitím svietidiel s výkonnejšou optikou,

• využitím takých osvetľovacích sústav, ktoré svetlo účinne usmernia hlavne na plochy, ktoré majú byť osvetlené.

Zmenou osvetľovacej sústavy je často možné dosiahnuť 20 až 40 % úsporu spotreby elektrickej energie na osvetlenie interiérov škôl. Zároveň klesne celkový inštalovaný príkon školy, čím sa vytvára možnosť inštalácie ďalších spotrebičov (napr. PC ) pri nezmenenej spotrebe el. energie. Pri tom sa náklady na údržbu sústavy zminimalizujú.

Inlight Invest  s.r.o.

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - Inlight Invest s.r.o. - osvetlenie škôl

Dopytový formulár
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovDetské a viacúčelové ihriská, športoviská, záhradná architektúraDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáFRANTIŠEK SMITKA - DETSKÉ IHRISKÁ, WORKOUT, FITNESSPredaj, servis poľnohospodárskej a komunálnej technikyKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáruRenovácia parkietVšetko pre školuSTAVREMVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácie...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOPara Invest s.r.o.Záhradná, lesná a komunálna technikaŠpecialisti na svetelné dekorácieKomplexné riešenie pre obce a mestáRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienDextrade Žilina, s.r.o.Elephant smile,s.r.o.Osvetlenie - ozvučenie miest a obcíUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatia3D PROGRAM – unikátne 3D herné prvkySPORT SERVICE, s.r.o. - multifunkčné a detské ihriská, workoutové a fintess ihriskáDekorum s.r.o.www.mojeihrisko.skKAPA AUDIO - Professional SoundA J Produkty a.s.CSAKOM, spol. s r.o.Profesionálne LED vianočné osvetlenieVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Stroje pre údržbu a opravu komunikáciíVšetko pre bezpečné cestyKomplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyBezpečnosť cestnej premávkyKompletné vybavenie škôlIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Športové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.SPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaVýstavba športových areálovURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyMarko MT, s.r.o.FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Rozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískPredaj a servis zariadení z oblasti práce v lese a pri údržbe krajinyZáhradná, lesná technika a komunálna technikaProfesionálna technika, závlahyVonkajšia upratovacia technikaPREDAJ PROFESIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ, KOMUNÁLNEJ, LESNÍCKEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKYProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoP & L Slovakia, spol s r.o.Školex s.r.o.Mobiliár pre mestá a obceVáš špecialista na kovový nábytokŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokInštalácaí káblových rozvodovMY DVA Slovakia, s.r.o.František Křivák - TEROSATSlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoRealizácia športových staviebKomplexné vybavenie športovískŠkolský nábytok Daffer s.r.o.Systémy pre dopravu a bezpečnosťHIT HOFMAN, s.r.o.Dodanie a montáž detských preliezačiek, ihrísk a Outdoor fitnessMK hlas, s.r.o.Český výrobca vianočných a svetelných dekoráciíPopredný európsky výrobca LED modulovRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyNajväčší výber certifikovaného nábytku, hračiek a pomôcok pre školy, škôlky a jasle.Sme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaSPORT REAL s.r.o.Leader v predaji komunálnej technikyDrevené detské ihriská z agátového drevaLinea SK, s.r.o.SIGNATECH spol. s r. o.RVL13 - workoutové ihriskáNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuNádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyVýroba kontajnerov na zber komunálneho odpaduDetské ihriská, street workout, fitness prvkyŠatňové skrinky s grafickým motívomŠportové povrchy a detské ihriskáDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Študio-21 plus, s.r.o.Predaj a prenájom dopravného značeniaPekné, funkčné a bezpečné detské ihriská